Alltid Handtvätt
Miljö
På våra anläggningar använder vi enbart kemikalier som är miljögodkända och finns med på kemikaliesvepets lista över godkända fordonstvättmedel. I tvätthallen har vi säkerhetsdatablad med information om alla kemikalier. Vi har ett bra samarbete med miljökontoren där vi finns och för en öppen dialog kring vårt miljöprogram för att hålla det uppdaterat.

Vår miljöpolicy

Rena Bilar i Sverige AB är ett expanderande företag vars affärsidé är skonsam biltvätt med personlig service. En av de viktigaste delarna i vårt arbete är miljöfrågor. Dels på grund av att kraven på biltvättar idag är höga och vi strävar efter att, inte bara följa lagar och lokala föreskrifter, utan också överträffa dem. Men framför allt på grund av att en väldigt stor del av alla biltvättar sker på platser där allt spillvatten går orenat ner i avloppet.

Vi strävar efter ständig förbättring, för att kunna höja standarden ytterligare vid kommande etableringar. De kemikalier som används ska inte vara hälsofarliga för vår personal. Dagliga kontroller och regelbundna inventeringar sker för att kontrollera att vi inte använder för mycket, eller fel, kemikalier. Genom utbildning ser vi till att våra tvättanläggningar är säkra arbetsplatser.

Så här hanterar vi kemikalier

Alla kemikalier förvaras över uppsamlingstråg för att minimera risken för spill. Och för att minimera risken att kemikalier läcker ut i naturen täcker vi alla dagvattenbrunnar med absorptions platta när vi får leveranser av kemikalier.